THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH

Luật Á Châu cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, trong đó có thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty TNHH.

Các bước giải thể (Chấm dứt hoạt động) văn phòng đại diện

Bước 1: Thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế

Khi công ty có quyết định giải thể văn phòng đại diện của mình thì việc đầu tiên là phải tiến hành các thủ tục với cơ quan thuế bao gồm: hoàn tất nghĩa vụ thuế, tiến hành thủ tục đóng mã số thuế của văn phòng đại diện.

Bước 2: Trả dấu

-Các trường hợp phải trả lại con dấu cho cơ quan công an

Doanh nghiệp thành lập trước 1/7/2015 trả dấu để giải thể, thay đổi thông tin trên mẫu dấu của công ty

Các cơ quan, tổ chức khác sử dụng con dấu khi không có nhu cầu sử dụng con dấu

– Hồ sơ trả dấu cho cơ quan công an

+Công văn xin trả lại con dấu cho cơ quan công an trình bày rõ lý do cần trả dấu

+Bản sao ĐKKD, giấy phép đầu tư, quyết định thành lập của cơ quan tổ chức

+Bản chính đăng ký mẫu dấu cũ do cơ quan công an cấp

+Giấy giới thiệu trả dấu kèm theo giấy tờ cá nhân của người đi trả dấu

-Trả dấu tại nơi cấp dấu.

Bước 3: Tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động với Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty TNHH

 

Hồ sơ chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

–  Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

– Biên bản họp và Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhánh (hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);

– Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể văn phòng đại diện (nếu trụ sở văn phòng đại diện ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp): Trước khi nộp hồ sơ giải thể văn phòng đại diện phải nộp số hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng chưa sử dụng; Nộp các khoản nợ Thuế … (nếu có)

– Xin giấy xác nhận tại cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế;

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

– Ngoài ra nếu doanh nghiệp ủy quyền cho người khác làm thủ tục giải thể thì cần có kèm theo văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

– Giấy tờ chứng thực cá nhân _CMTND, CCCD, Hộ chiếu (Bản sao, có công chứng, chứng thực)

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của văn phòng đại diện (bản chính).

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty TNHH

Bài viết tham khảo: điều kiện,hồ sơ giải thể công ty

Tin Liên Quan