BÀN VỀ THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên thì cần làm gì? Luật Á Châu sẽ bàn về vấn đề này trong bài viết.

BÀN VỀ THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Thủ tục thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên

BÀN VỀ THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Trường hợp 1: Điều lệ doanh nghiệp của không có quy định khác thì việc thay đổi Chủ tịch HĐTV
Doanh cần phải triệu tập cuộc họp HĐTV để ra Nghị quyết. Nếu bổ sung

thành viên mới vào công ty cần làm thủ tục thay đổi thành viên từ việc mua lại

phần vốn góp của thành viên rút ra. Nếu chỉ thay đổi chủ tịch HĐTV từ một

trong số các thành viên hiện hữu thì cũng cần phải có Nghị quyết của HĐTV

về việc bầu chủ tịch HĐTV mới.

Sau khi có nghị quyết bầu chủ tịch HĐTV và miễn nhiệm chủ tịch HĐTV cũ,

doanh cần gửi thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Việc thay đổi này

được hướng dẫn từ Điều 40 đến Điều 48 và Điều 56 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Trường hợp 2: Điều lệ doanh nghiệp có quy định khác về việc thay đổi Chủ tịch HĐTV

Trong trường hợp này, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

2. Hồ sơ thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

BÀN VỀ THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng thành viên (theo mẫu)

– Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng thành viên có chữ ký của người đại diện theo pháp luật

– Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

– Chứng mình thư, Hộ chiếu (bản sao công chứng) của người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch hội đồng thành viên mới.

– Lưu ý: Chủ tịch hội đồng thành viên có thể đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của công ty LUẬT Á CHÂU về trường hợp thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên. Chúng tôi hi vọng rằng anh/chị có thể vận dụng để sử dụng trong công việc. Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc, vui lòng gọi điện đến tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của công ty LUẬT Á CHÂU: 19006250 để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.

Trân trọng!

Tin Liên Quan