CÁCH LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT

CÁCH LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT
ACHAULAW

Luật Á Châu với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, thuế.. sau đây, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc quy định về cách lập tờ khai thuế GTGT như sau:

1.Kê khai thông tin chung của doanh nghiệp

Cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ các thông tin cơ bản của cơ sở kinh doanh theo đăng ký thuế với cơ quan thuế vào các mã số trên tờ khai như:

1.1. Mã số thuế:

Ghi mã số thuế được cơ quan thuế cấp khi đăng ký nộp thuế.

1.2. Tên Người nộp thuế:

Khi ghi tên cơ sở kinh doanh phải ghi chính xác tên như tên đã đăng ký trong tờ khai đăng ký thuế, không sử dụng tên viết tắt hay tên thương mại.

1.3. Địa chỉ trụ sở:

Ghi đúng theo địa chỉ nơi đặt văn phòng trụ sở đã đăng ký với cơ quan thuế.

1.4. Thông tin liên hệ

Số điện thoại, số Fax và địa chỉ E-mail của doanh nghiệp để cơ quan thuế có thể liên lạc khi cần thiết.

1.5.Khác

Ngành nghề kinh doanh chính, số tài khoản ngân hàng và ngày bắt đầu năm tài chính đối với tờ khai thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân.

CÁCH LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT

ACHAULAW

2.Kê khai cụ thể các chỉ tiêu thông tin NNT:

– Chỉ tiêu số [01]: kỳ kê khai của NNT, kỳ phát sinh các nghĩa vụ kê khai theo tờ khai

– Chỉ tiêu số [02], [03]: Các tờ khai được lập lần đầu trong hạn kê khai (trước ngày 20 hàng tháng) thì đánh dấu vào chỉ tiêu số [02]; Nếu NNT sau khi hết hạn kê khai phát hiện tờ khai có sai sót, kê khai bổ sung thì đánh dấu vào chỉ tiêu số [03], lần kê khai bổ sung (1,2,3…)

– Từ chỉ tiêu số [04] đến chỉ tiêu số [11]: NNT kê khai theo Tờ khai đăng ký thuế của NNT

– Từ chỉ tiêu số [12] đến chỉ tiêu số [20]: Trường hợp NNT ký hợp đồng kê khai với Đại lý thuế, đại lý thuế kê khai thay NNT có trách nhiệm kê khai chính xác các thông tin theo đăng ký thuế của đại lý vào chỉ tiêu số [12] đến số [20]

CÁCH LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT

ACHAULAW

Bài viết liên  quan:
Nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Hoàn thuế GTGT

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Tin Liên Quan