CĂN CỨ PHÁT SINH, XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  • Ngày càng có nhiều người công nhận rằng. Quyền sở hữu trí tuệ như một tài sản và công cụ của một doanh nghiệp có thể đóng góp đáng kể cho thành công của doanh nghiệp. Sự thật là việc tiềm lực này tồn tại cho các doanh nghiệp thu lợi từ các danh mục quyền sở hữu trí tuệ của họ đã dẫn tới một mối quan tâm nhiều hơn về định giá các quyền sở hữu trí tuệ. Căn cứ phát sinh và hình thành quyền sở hữu tác giả. Được quy định tại Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Quyền tác giả:

Quyền tác giả hình thành kể từ khi tác phẩm được sáng tạo. Và thể hiện dưới một dạng nhất định không phân biệt chất lượng, ngôn ngữ, nội dung, hình thức, phương tiện. Đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. Việc quy định như vậy nhằm đảm bảo bảo vệ quyền và lợi ích của người sáng tạo nên tác phẩm một cách tốt nhất.

ACHAULAW
HOTLINE: 1900 625

 Quyền liên quan:

Quyền liên quan phát sinh kể từ khi bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được định hình. Hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.

Quyền liên quan được hình thành dựa trên các tác phẩm phái sinh. Việc bảo hộ quyền phái sinh phải đảm bảo quyền tác giả của tác phẩm gốc cũng được bảo hộ.

Quyền sở hữu công nghiệp:

– Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập dựa trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế. Mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng. Nó  không phụ thuộc và thủ tục đăng ký.

 

– Quyền sở hữu đối với tên thương mại. Được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó

– Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh. Được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.

– Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh

– Quyền đối với giống cây trồng. Được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật sở hữu trí tuệ 2005.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Sở hữu trí tuệ

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ SHTT

Tin Liên Quan