CẤP ĐỔI GIÁY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ QUYỀN LIÊN QUAN

Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với các sản phẩm do lao động sáng tạo của họ tạo ra trong việc chuyển tải tác phẩm thuộc quyền tác giả đến công chúng. Các quyền liên quan được bảo hộ gồm: Quyền của người biểu diễn, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm và quyền của tổ chức phát sóng.

I Trình tự thực hiện

-Bước 1 Chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan nộp 01 bộ hồ sơ cấp đổi Giấy chứng đăng ký quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Bước 2: rong thời hạn mười hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn. (*)

ACHAULAW
1900 6250

II Chuẩn bị hồ sơ

STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 (1) Tờ khai đăng ký quyền liên quan (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2016 quy định các biểu mẫu trong hoạt động ký quyền tác giả, quyền liên quan). Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn; ·         TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN 6.docx
2 (2) Hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;
3 (3) Tài liệu chứng minh sự thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả hoặc thay đổi thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; (*)
4 (4) Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp. (*)

III Phí và lệ phí thủ tục

Mô tả Mức phí
Phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được định hình trên Bản ghi âm: 100.000 đồng/Giấy chứng nhận.
Phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được định hình trên Bản ghi hình: 150.000 đồng/Giấy chứng nhận
Phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được định hình trên Chương trình phát sóng: 250.000 đồng/Giấy chứng nhận
Phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với Bản ghi âm: 100.000 đồng/Giấy chứng nhận.
Phí cấp giấy chứng nhận quyền liên quan đối với Bản ghi hình: 150.000 đồng/Giấy chứng nhận.
Phí cấp Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với Chương trình phát sóng 250.000 đồng/Giấy chứng nhận

 

Thời hạn giải quyết 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Sở hữu trí tuệ

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm phân bón vô cơ

Hình thức đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Hình thức và điều kiện góp vốn

Tin Liên Quan