CỔ PHẦN PHỔ THÔNG CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP BỊ HẠN CHẾ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP?

   Trong công ty cổ phần, chuyển nhượng cổ phần là một trong những vấn đề được nhiều cổ đông quan tâm. Với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập, bên cạnh những ưu điểm thì Luật Doanh nghiệp 2014 cũng có những quy định về hạn chế trong quá trình chuyển nhượng. Để làm rõ vấn đề này, chuyên viên của Luật Á Châu sẽ trình bày cụ thể trong bài viết dưới đây:

   Theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014:

   + Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

   + Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty.

   Như vậy, cổ đông sáng lập trong vòng 3 năm đầu chỉ được chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác. Điều luật này nhằm mục đích duy trì sự ổn định của công ty trong những năm đầu hoạt động. Các cổ đông sáng lập là những người khai sinh ra công ty, do đó họ phải có trách nhiệm duy trì công ty trong một khoảng thời gian nhất định (3 năm).

   Tuy nhiên, hạn chế này chỉ ràng buộc với cổ phần phổ thông mà cổ đông sáng lập đăng ký mua từ thời điểm thành lập công ty. Còn nếu công ty đã đi vào hoạt động, sau đó cổ đông sáng lập tiếp tục mua thêm cổ phần thì cổ phần lúc này không bị hạn chế chuyển nhượng.

   Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

   Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

Tin Liên Quan