ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ

  Đầu tư kinh doanh là một xu hướng mà cá nhân, tổ chức luôn hướng đến. Tùy điều kiện, khả năng tài chính mà cá nhân, tổ chức lựa chọn các hình thức đầu tư khác nhau. Hiện nay, hình thức thành lập tổ chức kinh tế đang được lựa chọn nhiều. Qua bài viết dưới đây Luật Á Châu sẽ giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về  hình thức đầu tư này.

   1. Căn cứ pháp lý

Luật Đầu tư 2014

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

   2. Khái quát về thành lập tổ chức kinh tế

   Thành lập tổ chức kinh tế là nhà đầu tư bỏ vốn ra để thành lập một doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã… thực hiện hoạt động kinh doanh. Đây là hình thức đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư trực tiếp bỏ vốn kinh doanh và điều hành doanh nghiệp.

     3. Chủ thể đầu tư

  • Nhà đầu tư trong nước
  • Nhà đầu tư nước ngoài
  • Tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài

     4. Điều kiện thành lập

   Điều 22 Luật Đầu tư 2014 quy định:

1. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều này.

b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp hoặc đầu tư theo hợp đồng.

3. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   Nhà đầu tư phải có dự án, đồng thời thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế tham gia vào hoạt động đầu tư.

   Nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn hoặc đầu tư theo hợp đồng nếu không muốn tự thành lập tổ chức kinh tế tham gia vào hoạt động đầu tư.

   Chấp hành đúng hình thức, phạm vi và đối tượng đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

Tin Liên Quan