ĐIỀU KIỆN HƯỞNG LƯƠNG HƯU KHI LÀM CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC

Ông Nguyễn Xuân Đỗ (tỉnh Nghệ An) sinh ngày 3/5/1968, làm công việc nặng nhọc thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành, đóng BHXH liên tục từ ngày 1/1/1989 đến nay. Ông

Đỗ hỏi, ông có đủ điều kiện nghỉ hưu?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 54 Luật BHXH năm 2014, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau

đây:

Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ

Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

Căn cứ thông tin ông Nguyễn Xuân Đỗ cung cấp, nhận thấy ông Đỗ đã tham gia, đóng BHXH liên tục từ ngày 1/1/1989 đến nay, đến ngày 1/1/2009 ông đã có đủ 20 năm đóng BHXH, hiện nay ông Đỗ đã có trên

20 năm đóng BHXH.

Do ông Đỗ không nêu rõ ông làm nghề, công việc gì, thời gian làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là bao lâu, do vậy đề nghị ông đối chiếu độ tuổi được nghỉ hưu tương ứng với công việc nặng nhọc,

độc hại, nguy hiểm đã và đang làm, để tính năm, tháng nào ông được nghỉ việc  hưởng lương hưu, như sau:

 

Ông Đỗ sinh ngày 3/5/1968, đến ngày 3/5/2018  đủ 50 tuổi. Trong khoảng thời gian từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, mà ông Đỗ có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò thì ông được nghỉ việc hưởng

lương hưu.

Đến ngày 3/5/2023, ông Đỗ đủ 55 tuổi. Trong khoảng thời gian từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, mà ông Đỗ có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại,

nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì ông được nghỉ việc hưởng lương hưu.

Tin Liên Quan