ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN MỚI NHẤT

Hóa đơn điện tử là hình thức kê khai thuế và phương thức kinh doanh hoàn toàn mới được áp dụng cho các doanh nghiệp hiện nay. Vậy đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử là ai? Sau đây, Luật Á Châu  xin gửi tới bạn đọc quy định về đối tượng sử dụng của hóa đơn điện tử như sau:

1. Ai là người được sử dụng hóa đơn điện tử

-Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã áp dụng dịch vụ HĐĐT của doanh nghiệp trước ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

-Doanh nghiệp đang thực hiện các lĩnh vực kê khai thuế và giao dịch thương mại có các điều kiện sau :

có chữ ký số
có phần mềm bán hàng
dịch vụ kết nối kế toán
phần mềm kế toán
có đầy đủ cơ sở hạ tầng để sử dụng HĐĐT.

-Doanh nghiệp mới thành lập không đăng ký sử dụng hóa đơn in của cơ quan thuế, không lựa chọn sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế nếu đủ điều kiện áp dụng HĐĐT của doanh nghiệp theo hướng dẫn tại khoản

– Doanh nghiệp sử dụng HĐĐT trong hoạt động bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

ACHAULAW

2. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế

-Doanh nghiệp, tổ chức đang kinh doanh có sử dụng HĐĐT của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì tiếp tục sử dụng HĐĐT có mã cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018.

-Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 hiện chuyển đổi để sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp hoặc mã của cơ quan thuế trước ngày 01/07/2018.

-Doanh nghiệp mới thành lập nếu không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, không mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì sử dụng HĐĐT có mã cơ quan thuế trong 06 tháng. Hết thời gian đó doanh nghiệp chuyển sang sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp có mã của cơ quan thuế.

-Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn nếu không sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp thì được cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng HĐĐT có mã cơ quan thuế.

-Hộ kinh doanh theo lộ trình của Bộ tài chính.

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

ACHAULAW

Bài viết liên quan:

Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Hóa đơn điện tử chuyển đổi

Cách thức tra cứu, in và lưu trữ hóa đơn điện tử

Tin Liên Quan