GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT TRANG SỨC VÀNG, ĐỒ MỸ NGHỆ

Vàng trang sức, mỹ nghệ là các sản phẩm vàng có hàm lượng từ 8 Kara (tương đương 33,33%) trở lên,

đã qua gia công, chế tác để phục vụ nhu cầu trang sức, trang trí mỹ thuật.

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được quy định tại Nghị định 24/2012/ND-CP, 

Thông tư 16/2012/TT-NHNN và Thông tư 38/2015/TT-NHNN như sau:

I. Điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ:

– Điều 5 Nghị định 24/2012/ND-CP quy định doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức,

mỹ nghệ được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, 

mỹ nghệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trang sức vàng, đồ mỹ nghệ

II. Thành phần hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức,

mỹ nghệ được quy định tại Điều 8 Thông tư 16/2012/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 38/2015/TT-NHNN như sau:

1. Hồ sơ cấp mới:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (theo mẫu tại phụ lục 1 Thông tư này).

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật.

– Văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm sản xuất;

– Bản kê khai về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ;

– Bản kế hoạch dự kiến thực hiện quy định của pháp luật về quản lý chất lượng vàng trang sức,

mỹ nghệ lưu thông trên thị trường, trong đó có việc thực hiện quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn hàng hóa đi với vàng trang sức, mỹ nghệ.

2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp điều chỉnh địa điểm sản xuất trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức,

mỹ nghệ, hồ sơ kèm theo văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyn sử dụng hợp pháp địa điểm sản xuất;

bản kê khai về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ tại địa chỉ mới.

III. Thủ tục thực hiện:

– Thủ tục thực hiện việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức,

mỹ nghệ được quy định tại Điều 16 Thông tư 16/2012/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 38/2015/TT-NHNN như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ,

đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Giám đc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét hồ sơ

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét hồ sơ và kết quả kiểm tra thực tế cơ sở vật chất,

trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ của doanh nghiệp.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Sau khi xem xét hồ sơ và kết quả điều tra thực tế, Giám đc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh,

thành phố cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cho thương nhân.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 19006250

Bài viết tham khảo:

Xin giấy phép con

Xin cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Tin Liên Quan