HIỆP ĐỊNH EVFTA QUY ĐỊNH QUYỀN SHTT NHƯ THẾ NÀO?

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), sở hữu trí tuệ (SHTT) được quy định với 4 phần, 62 điều khoản và hai phụ lục. Xét tổng thể, có 4 vấn đề lớn cần quan tâm: Bảo hộ chỉ dẫn địa lý (CDĐL) cụ thể qua Hiệp định; quyền tác giả, quyền liên quan; tạo thuận lợi cho thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN).

1.Chỉ dẫn địa lý

Đàm phán nội dung về CDĐL là một trong những phần chiếm nhiều thời gian nhất.  Bởi đây là vấn đề quan tâm lớn không chỉ của EU mà còn cả từ phía Việt Nam và các nước khác như Hoa Kỳ, Australia và New Zealand.

 Kết quả đạt được:

Ngoài lời văn về các tiêu chí chung đối với hệ thống đăng ký CDĐL, là hai danh sách CDĐL của hai Bên: 169 CDĐL của EU sẽ được bảo hộ tại Việt Nam và 39 CDĐL của Việt Nam sẽ được bảo hộ tại EU khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Đồng thời, theo Hiệp định, các CDĐL này sẽ được hưởng mức bảo hộ cao, vốn chỉ dành cho rượu vang và rượu mạnh trong Hiệp định về các khía cạnh thương mại của SHTT (Hiệp định TRIPS) của WTO.

Đối với Việt Nam

Việc 39 CDĐL nêu trên được bảo hộ tại một thị trường xuất khẩu quan trọng; với 28 quốc gia thành viên ;mà không phải tốn chi phí đăng ký có nhiều ý nghĩa. Việc này không chỉ bảo đảm quyền đối với các CDĐL dùng cho nông sản của Việt Nam,vốn đã có mặt trên thị trường này từ lâu như nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Ma Thuột.mà còn mở ra cơ hội tiếp cận thị trường cho các đặc sản khác như;

Trà Mộc Châu, Tân Cương hay vải thiều Thanh Hà, Lục Ngạn.

2,Sở hữu công nghiệp

Về các đối tượng khác của quyền SHCN.

Hiệp định EVFTA;  đặc biệt chú trọng vấn đề tạo thuận lợi cho việc xác lập quyền ở cả trong và ngoài nước. Theo đó, về sáng chế, ngoài việc khẳng định quyền và nghĩa vụ theo Hiệp ước Hợp tác sáng chế;về thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế); các Bên còn có nghĩa vụ tiến tới đơn giản hóa thủ tục đăng ký hơn nữa, tham khảo mô hình trong Hiệp ước Luật Sáng chế.

Đối với nhãn hiệu:

Hiệp định yêu cầu các bên khẳng định quyền và nghĩa vụ theo Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu, áp dụng Bảng phân loại Nice.đồng thời tiến tới đơn giản hóa quy trình đăng ký, trong đó tham khảo mô hình trong Hiệp ước Luật Nhãn hiệu, hay Hiệp ước Singapore về Luật Nhãn hiệu.

Về kiểu dáng công nghiệp (KDCN);

Hiệp định yêu cầu các Bên gia nhập Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế KDCN;  trong vòng 2 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.

Ngoài ra, Hiệp định còn đề cập một số nghĩa vụ khác như:

Quy định nghĩa vụ “bù đắp” cho các trường hợp thời gian bảo hộ sáng chế thực tế ,của một dược phẩm bị rút ngắn do chậm trễ trong thủ tục cấp phép lưu hành thị trường. kéo dài thời gian bảo hộ cho KDCN lên đến 15 năm và khả năng được bảo hộ quyền tác giả của KDCN…

Về nghĩa vụ “bù đắp”, mặc dù Hiệp định không ràng buộc về cách thức bù đắp;  nhưng quy định này là một biện pháp đảm bảo quyền cho các doanh nghiệp dược.

Tuy nhiên, Hiệp định EVFTA cũng có những linh hoạt nhất định để bảo đảm lợi ích của công chúng; ví dụ, khẳng định mỗi Bên có quyền giải thích và thi hành nghĩa vụ bảo hộ về sáng chế phù hợp với Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng.

3, Về quyền tác giả

Về quyền tác giả và quyền liên quan, Hiệp định EVFTA tập trung vào việc đảm bảo sự bảo hộ hiệu quả các quyền này trong môi trường kỹ thuật số trên cơ sở yêu cầu các Bên gia nhập hai điều ước của Tổ chức SHTT thế giới – WIPO (WCT và WPPT) về quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường Internet trong vòng 2 năm sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực; và quy định trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ trung gian trong các vụ xâm phạm quyền SHTT trên Internet. Hiệp định cũng quy định thêm một số nghĩa vụ khác như phải có biện pháp ngăn chặn các hành vi nhằm vô hiệu hóa các biện pháp công nghệ bảo vệ quyền tác giả (TPMs) và thông tin quản lý quyền (RMIs); quyền của nghệ sĩ đối với việc bán lại tác phẩm v.v…

Tham khảo: Nhãn mác hàng hóa, sản phẩm

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

Bài viết tham khảo:

Trình tự thông báo thay đổi con dấu qua mạng

Đối tượng không được bảo hộ nhãn hiệu

Chi phí đăng ký bảo hộ thương hiệu

Điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm

 

Tin Liên Quan