HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN -LUẬT Á CHÂU

Nhằm giúp quý khách hàng thuận lợi hơn trong việc đăng ký thành lập doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Luật Á Châu xin được cung cấp những thông tin cần biết về hồ sơ thành lập đối với

loại hình doanh nghiệp này, các giấy tờ người thành lập doanh nghiệp cần chuẩn bị cũng như cách thức thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Các văn bản pháp luật quy định về hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên.

van ban phap luat quy dinh ho so thanh lap cong ty tnhh 1 thanh vien

 

Việc đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là sở kế hoạch và đầu tư nên mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết khi tiến hành đăng ký doanh nghiệp đều phải tuân thủ theo

các quy định của pháp luật. Các văn bản pháp luật hiện hành quy định về thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định số 78/2015/ NĐ- CP về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư số 20/2015/ TT- BKHĐT quy định về các biểu mẫu trong đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

 Hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành , công ty tnhh 1 thành viên có thể được thành lập bởi cá nhân hoặc tổ chức. Trong trường hợp công ty tnhh 1 thành viên được thành lập bởi cá nhân thì hồ sơ

phải bao gồm các loại giấy tờ cần thiết như sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty: CMND, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu,…
 4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Trường hợp chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên là tổ chức thì theo quy định của luật, công ty sẽ được tổ chức theo một trong hai mô hình như sau:

 1. a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;
 2. b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Khi đăng ký thành lập, ngoài Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty thì người làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp cần chuẩn bị thêm các loại giấy tờ như sau:

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân ( cmnd, hộ chiếu, căn cước công dân,…)của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản
 • lý theo mô hình có chủ tịch công ty.
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân ( cmnd, hộ chiếu, căn cước công dân,…) của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình có Hội đồng thành viên.
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên trong trường hợp ủy quyền.

Trường hợp cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu của công ty tnhh 1 thành viên không trực tiếp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đăng ký ngoài các giấy tờ đã nêu trên cần có thêm văn bản ủy

quyền cho cá nhân thay mặt chủ sở hữu thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty.

Thủ tục nộp và giải quyết hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên.

 Cơ quan tiếp nhận và phương thức nộp hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên.

 

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ nêu trên, người đăng ký thành lập công ty nộp 1 bộ hồ sơ đến Sở kế hoạch đầu tư tại tỉnh, thành phố nơi công ty đăng trụ sở chính

Người làm thủ tục có thể lựa chọn nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở kế hoạch và đầu tư hoặc nộp theo phương thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Trường hợp nộp qua mạng thì người nộp

cần đăng ký tài khoản trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các thao tác nộp hồ sơ theo hướng dẫn.

Thời hạn giải quyết hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Theo quy định hiện hành thì trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận thành công hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản về tính

hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp cho doanh nghiệp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp , trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ phải thông báo rõ những nội dung chưa

hợp lệ để doanh nghiệp thực hiện việc sửa đổi hồ sơ.

Tìm hiểu ngay hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên !

Tin Liên Quan