HỦY BỎ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

Trong một số trường hợp văn bằng bảo hộ giống cây trồng sẽ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ hiệu lực. Đó là những trường hợp nào? Thủ tục thực hiện hủy bỏ hiệu lực văn bằng như thế nào? Sau đây Luật Á Châu sẽ cung cấp cho bạn đọc một số thông tin.

  1. Các trường hợp hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cấy trồng

Bằng bảo hộ giống cây trồng bị hủy bỏ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

– Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng do người không có quyền đăng ký đứng tên, trừ trường hợp quyền đối với giống cây trồng được chuyển lại cho người có quyền đăng ký;

– Giống cây trồng được bảo hộ không đáp ứng các điều kiện về tính mới hoặc tính khác biệt tại thời điểm cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng;

– Giống cây trồng không đáp ứng các điều kiện về tính đồng nhất hoặc tính ổn định trong trường hợp Bằng bảo hộ giống cây trồng được cấp dựa trên kết quả khảo nghiệm kỹ thuật do người đăng k‎ý thực hiện.

Trong thời hạn hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng, mọi tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng.

Căn cứ vào kết quả xem xét đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ra thông báo từ chối huỷ bỏ hoặc ra quyết định huỷ bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng.

  1. Hồ sơ yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng

– Đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng

– Chứng cứ chứng minh lý do yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực bằng bảo hộ;

– Giấy ủy quyền (nếu có);

– Bản sao chụp biên lai thu phí khảo nghiệm lại hoặc bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt (áp dụng đối với trường hợp: giống cây trồng được bảo hộ không đáp ứng tính mới hoặc tính khác biệt tại thời điểm cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng; hoặc tính đồng nhất hoặc tính ổn định trong trường hợp Bằng bảo hộ giống cây trồng được cấp dựa trên kết quả khảo nghiệm kỹ thuật do người đăng ký thực hiện).

  1. Trình tự và thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới xác định tính đầy đủ theo quy định của hồ sơ, gửi yêu cầu bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định.

  1. Cách thức nộp hồ sơ:

Có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam để nộp hồ sơ tới Cục trồng trọt thông qua các hình thức sau đây:

– Trực tiếp.

– Qua đường bưu điện.

– Hoặc qua mạng công nghệ thông tin.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Sở hữu trí tuệ

Thủ tục chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

Tin Liên Quan