NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ TRONG ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Hiện nay, an toàn thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Bên cạnh ý thức của người dân cần nâng cao thì trong quản lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải được cải thiện hơn nữa. Vậy, nguyên tắc quản lý trong lĩnh vực này là gì? Trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước ra sao? Sau đây, Luật Á Châu xin gửi tới bạn đọc về khía cạnh của nguyên tắc quản lý trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Căn cứ pháp lý
Luật An toàn thực phẩm năm 2010

1.Các nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm

-Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm

-Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình sản xuất,  kinh doanh.

-Quản lý an toàn thực phẩm phải trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng

-Quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm.

-Quản lý an toàn thực phẩm phải bảo đảm phân công, phân cấp rõ rang và phối hợp liên ngành

-Quản  lý an toàn thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội.

2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

-Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn  thực phẩm

-Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

-Các bộ,  cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ  Y tế thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

-Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong phạm vi địa phương.

 

Tham khảo: kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Trên đây là quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm với cơ sở sản xuất kinh doanh. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

Bài viết tham khảo:

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả năm 2018

Nhãn hiệu hàng hóa có cần đăng ký bảo hộ không?

Phạm vi bảo hộ của văn bằng bảo hộ quyền sử hữu công nghiệp

Vệ sinh ATTP đối với cơ sở sản xuất bao bì thực phẩm

Tin Liên Quan