QUY ĐỊNH VỀ THÙ LAO VÀ HOA HỒNG CỦA MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Môi giới bất động sản là ngành nghề hot hiện nay với mức thu lao và hoa hồng vô cùng hấp dẫn. Nhiều bạn trẻ mới ra trường cũng tập tành theo công việc này tuy nhiên không chỉ những người mới vào nghề mà cả những người có kinh nghiệm cũng ít để ý về quy định về thù lao và hoa đồng của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản.

Cơ sở pháp lý:

Luật kinh doanh bất động sản 2014

Nội dung môi giới bất động sản:

  • Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng.
  • Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
  • Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Thù lao môi giới bất động sản:

  • Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba.
  • Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới.

Hoa hồng môi giới bất động sản

  • Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng hoa hồng môi giới khi khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
  • Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Tin Liên Quan