QUYỀN CỦA CÁ NHÂN VỚI HÌNH ẢNH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1.Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật Dân sự 2015;

– Luật thương mại 2005

  1. Khái niệm về hình ảnh cá nhân

Một bức hình, một tấm ảnh hoặc thứ ghi lại, tái tạo hay thể hiện lại con người, sự vật hiện tượng …để đem lại cảm giác thị giác mà con người có thể cảm nhận được đó là hình ảnh. Rút ra từ khái niệm chung về hình ảnh, hình ảnh của cá nhân là những bức hình, tấm ảnh hay những thước phim thuộc sở hữu của cá nhân hay có ghi lại, thể hiện cá nhân đó.

  1. Quy định của pháp luật Việt Nam về quyền của cá nhân đối với hình ảnh

Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

  • Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.
  • Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.
  • Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Có thể thấy với quy định này pháp luật đang bảo vệ quyền sở hữu của cá nhân đối với hình ảnh của mình để đảm bảo quyền lợi của cá nhân. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ mà pháp luật quy định việc sử dụng hình ảnh không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ, đó là:

– Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;

– Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. Sự ngoại lệ này rất hợp lí nhằm mục đích công dù tính sở hữu của cá nhân đã bị bác bỏ.

Pháp luật đặt ra quy định này ắt sẽ có những biện pháp cụ thể để bảo đảm thi hành trong thực tế. Để bảo vệ quyền hình ảnh của mình khi bị xâm phạm (vi phạm quy định tại Điều 32 Bộ luật Dân sự) người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

  1. Sử dụng hình ảnh cho mục đích thương mại

Một trong những  cách thức khai thác hình ảnh cá nhân đem lại lợi ích thương mại chính là quảng cáo.

Điều 102 Luật thương mại năm 2005 thể hiện như sau: “ Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình. ”.  Qua việc quy định về quyền của cá nhân đối với hình ảnh, pháp luật đã phần nào giúp việc quảng cáo thương mại bằng hình ảnh dễ dàng hơn.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Sở hữu trí tuệ

Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Tin Liên Quan