QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC CÁ NHÂN SẢN XUẤT THỰC PHẨM

1.Tổ chức cá nhân sản xuất thực phẩm có các quyền sau đây:

  • Quyết định và công bố các tiêu chuẩn sản phẩm do mình sản xuất, cung cấp
  • Quyết định áp dụng các biện pháp kiểm soát nội bộ để bảo đảm an toàn thực phẩm
  • Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm hợp tác trong việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm
  • Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và dấu hiệu khác cho sản phẩm theo quy định của pháp luật
  • Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật
  • Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật

2.Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có nghĩa vụ sau đây:

-Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm. Bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá  trình sản xuất và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình sản xuất

-Tuân thủ quy định của chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng mà thiếu hụt sẽ ảnh hưởng tới cộng đồng

-Thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm trên nhãn, bao bì, trong tài liệu  kèm theo thực phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa

-Thiết lập quy trình tự kiểm tra trong quá trình sản xuất thực phẩm

– Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm. Cảnh báo kịp thời, đầy đủ, chính xác về nguy cơ gây mất an toàn của thực phẩm. Cách phòng ngừa cho người bán hàng và người tiêu dùng

-Báo cáo ngay với cơ quan có thẩm quyền. Khắc phục ngay hậu quả khi phát hiện ngộ độc thực phẩm hoặc bệnh truyền qua thực phẩm do mình kinh doanh gây ra;

-Tuân thủ quy định của pháp luật, quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-Chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm theo quy định tại Điều 48 của Luật này

-Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm mất an toàn thực phẩm do mình kinh doanh gây ra.

Tham khảo: Công bố sản phẩm qua mạng

Trên đây là quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức,  cá nhân sản xuất thực phẩm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

Bài viết tham khảo:

Điều tra chống bán phá giá thép Trung Quốc, Hàn Quốc

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU

Chi phí đăng ký bảo hộ thương hiệu

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM XUẤT- NHẬP KHẨU

Công bố sản phẩm qua mạng

Tin Liên Quan