Thẻ: Cấp lại giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

HỒ SƠ KÊ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
HỒ SƠ KÊ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

ACHAULAW 1. Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Có số thuế phải nộp thêm – Có thuế nộp thừa yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế 2. Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân – Tờ khai quyết toán thuế Mẫu số 02/QTT-TNCN, Mẫu số 02-1BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ...
Đọc Thêm