HỒ SƠ KÊ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Hồ sơ kê quyết toán thuế thu nhập cá nhân
ACHAULAW

1. Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

– Có số thuế phải nộp thêm

– Có thuế nộp thừa yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế

2. Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân

– Tờ khai quyết toán thuế Mẫu số 02/QTT-TNCN, Mẫu số 02-1BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Thông tư 92/2015/TT-BTC).

– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài;

– Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

Hồ sơ kê quyết toán thuế thu nhập cá nhân

ACHAULAW

Lưu ý:

Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

3. Nơi nộp hồ sơ

3.1. Cơ quan thuế (Cục thuế hoặc Chi cục thuế trực tiếp quản lý tổ chức chi trả thu nhập)

– Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

– Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

3.2. Cục thuế

– Cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán.

– Cá nhân có thu nhập từ các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

3.3. Chi cục thuế (Nơi cá nhân cư trú)

– Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.

– Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%.

– Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.

– Cá nhân có thay đổi nơi làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

 

Hồ sơ kê quyết toán thuế thu nhập cá nhân

ACHAULAW

Bài viết liên quan:

Đối tượng được miễn,  giảm thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Người thuộc  giảm trừ gia cảnh gồm những ai?

Giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân

Tin Liên Quan