Thẻ: chứng minh nhân dân

THAY ĐỔI CHỨNG MINH NHÂN DÂN CÓ CẦN LÀM THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH SỔ ĐỎ
THAY ĐỔI CHỨNG MINH NHÂN DÂN CÓ CẦN LÀM THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH SỔ ĐỎ

   Theo Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, việc thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1 của Giấy chứng nhận như sau:    Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên,...
Đọc Thêm