Thẻ: chuyển đổi kinh doanh

CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH
CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH

Điểm khác biệt căn bản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn với doanh nghiệp tư nhân là tư cách pháp lý và chế độ chịu trách nhiệm trước các nghĩa vụ tài chính. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, ngoài phần vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình...
Đọc Thêm

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN Xin chào Qúy công ty, tôi đang có một vài thắc mắc mong nuốn được Qúy công ty giải đáp như sau: Hiện tại tôi đang là giám đốc của Công ty TNHH, do nhu cầu mở rộng kinh doanh nên Công ty tôi muốn chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH thành Công ty cổ phần. Tôi cũng đã tham...
Đọc Thêm

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TỪ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN SANG CÔNG TY CỔ PHẨN
THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TỪ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN SANG CÔNG TY CỔ PHẨN

1. Những trường hợp phải chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần – Công ty TNHH hai thành viên trở lên phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình sang công ty cổ phần; khi công ty TNHH có số lượng thành viên vượt quá 50 thành viên. Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định; Công ty TNHH hai thành viên...
Đọc Thêm