Thẻ: chuyển đổi kinh doanh

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TỪ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN SANG CÔNG TY CỔ PHẨN
THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TỪ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN SANG CÔNG TY CỔ PHẨN

1. Những trường hợp phải chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần – Công ty TNHH hai thành viên trở lên phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình sang công ty cổ phần; khi công ty TNHH có số lượng thành viên vượt quá 50 thành viên. Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định; Công ty TNHH hai thành viên...
Đọc Thêm