THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TỪ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN SANG CÔNG TY CỔ PHẨN

1. Những trường hợp phải chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình sang công ty cổ phần; khi công ty TNHH có số lượng thành viên vượt quá 50 thành viên. Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định; Công ty TNHH hai thành viên trở lên có số lượng thành viên tối thiểu hai thành viên tối đa 50 thành viên; do đó khi số lượng thành viên vượt quá 50 thành viên; bắt buộc công ty phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình.

– Hội đồng thành viên công ty quyết định chuyển đổi loại hình công ty sang công ty cổ phần khi công ty có từ 3 đén 50 thành viên để phù hợp với mục đích kinh doanh của công ty như: Huy động vốn lớn; phát hành cổ phiếu; đấu thầu….

2. Quy trình thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (theo mẫu)

– Biên bản họp hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình

– Quyết định của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình

– Giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần

– Điều lệ công ty cổ phần

– Danh sách cổ đông công ty cổ phần

– Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục

– CMND của các thành viên trong công ty (Bản sao có chứng thực)

Ngoài những giấy tờ nêu trên, tùy từng lý do chuyển đổi loại hình mà hồ sơ chuyển đổi nộp tại sở kế hoạch đầu tư có thể có thêm: Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, Biên bản thanh lý việc chuyển nhượng vốn góp, Danh sách thành viên công ty, Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật….

Thời gian giải quyết: 06 ngày làm việc

Bước 2: Thực hiện khắc dấu và công bố mẫu dấu mới

Do thay đổi loại hình nên tên công ty sẽ bị thay đổi, vì vậy sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục khắc dấu và công bố mẫu dấu mới.

Nếu con dấu cũ và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cũ của doanh nghiệp do cơ quan công an cấp, sau khi công bố mẫu dấu mới, doanh nghiệp sẽ phải trả dấu cũ và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an đã cấp.

Bước 3: Thực hiện thủ tục với cơ quan thuế  sau khi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục chuyển đổi loại hình

Về hóa đơn: Nếu doanh nghiệp tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ đã phát hành, doanh nghiệp phải thực hiện công việc sau:

  • Khắc dấu tên công ty để đóng trên hóa đơn
  • Nộp mẫu TB04/AC (Thông tư. số 39/2014/TT-BTC) thay đổi thông tin trên hóa đơn

Về chữ ký số: Liên hệ với đơn vị cung cấp chữ ký số để điều chỉnh lại tên cho phù hợp

 

Tin Liên Quan