Thẻ: Đầu tư nước ngoài

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Bạn là nhà  đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam nhưng đang băn khoăn không biết là thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài năm 2017 làm như thế nào, tìm nhà tư vấn nào để giúp bạn xin cấp được giấy chứng nhận đầu tư với thời gian nhanh và chi phí hợp lý nhất. LUẬT Á CHÂU sẽ tư vấn...
Đọc Thêm

QUY ĐỊNH VỀ GIÁN TIẾP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
QUY ĐỊNH VỀ GIÁN TIẾP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ  có giá khác hoặc đầu tư thông qua quỹ đầu tư chứng khoán, các chế định tài chính trung gian khác ở nước ngoài. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, nhà làm luật đã ban hành Nghị định 135/2015/NĐ-CP...
Đọc Thêm

QUY ĐỊNH VỀ ỦY THÁC GIÁN TIẾP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
QUY ĐỊNH VỀ ỦY THÁC GIÁN TIẾP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là việc tổ chức kinh tế (sau đây gọi tắt là tổ chức ủy thác) giao vốn bằng ngoại tệ cho tổ chức được phép nhận ủy thác đầu tư ở trong nước (sau đây gọi là tổ chức nhận ủy thác) thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư. 1.Đối...
Đọc Thêm

HÌNH THỨ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
HÌNH THỨ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

1. Các hình thức đầu tư ra nước ngoài Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây: – Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư; – Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài; – Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của...
Đọc Thêm

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI

Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài. Hoạt động này yêu cầu phải tiến hành xin cấp giấy phép theo quy định tại...
Đọc Thêm