Thẻ: Điều kiện thành lập doanh nghiệp

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Điều Kiện Thành Lập Doanh Nghiệp Công Ty Câu hỏi: Xin chào doanh nghiệp, hiện nay tôi đang có nhu cầu muốn biết điều kiện thành lập doanh nghiệp để kinh doanh. Quý công ty có thể tư vấn cho tôi về các điều kiện thành lập doanh nghiệp và công việc cần phải thực hiện khi thành lập doanh nghiệp? ĐIỀU KIỆN THÀNH...
Đọc Thêm

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Hiện nay, nhu cầu thành lập doanh nghiệp là nhu cầu khá phổ biến. Tuy nhiên, trước khi thực hiện hoạt động đăng kí thành lập doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu nên tìm hiểu trước về điều kiện thành lập doanh nghiệp nói chung và từng loại hình doanh nghiệp nói riêng để hoạt động thành lập doanh nghiệp...
Đọc Thêm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp
Điều kiện thành lập doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, để được thành lập doanh nghiệp, cần phải đáp ứng các điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp, điều kiện về các ngành nghề kinh doanh và một số các điều kiện khác. Về chủ thể: Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài đều có quyền thành lập doanh nghiệp,...
Đọc Thêm