Thẻ: kinh doanh bất đông sản

Điều kiện để đưa bất động sản vào kinh doanh
Điều kiện để đưa bất động sản vào kinh doanh

Điều kiện để đưa bất động sản vào kinh doanh. Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về các điều kiện để đầu tư kinh doanh bất động sản. Trong bài viết này, Luật Á Châu xin tiếp tục cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin về các điều kiện để đưa bất động sản vào kinh doanh như sau:   Căn cứ:   2.1....
Đọc Thêm

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản có quyền lợi và nghĩa vụ gì, quy định ở đâu? Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của Luật Á Châu để hiểu rõ Cơ sở pháp lý: Luật kinh doanh bất động sản 2014 Quyền của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản Thực hiện dịch vụ...
Đọc Thêm

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý...
Đọc Thêm