Thẻ: kinh doanh

CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG NHÂN
CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG NHÂN

   Trong cuộc sống cụm từ thương nhân không hề xa lạ gì với mỗi người. Thương nhân được coi là chủ thể chủ yếu của luật thương mại. Sau đây Luật Á Châu sẽ cùng các bạn tìm hiểu về thương nhân theo quy định của pháp luật.    Khoản 1 Điều 6 Luật Thương Mại 2005 quy định:    Thương nhân bao gồm tổ chức...
Đọc Thêm

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ   Về chủ thể kinh doanh: Chủ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật phải có điều kiện tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc các trường hợp cấm được quy định tại Luật doanh nghiệp. Về cơ sở kinh doanh: Đảm bảo điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ, phòng...
Đọc Thêm

THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH -790K/5 NGÀY
THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH -790K/5 NGÀY

Bạn cần mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh? Bạn cần nâng tầm quy mô hoạt động của công ty để xúc tiến việc hoạt động kinh doanh tới thị trường mới? Nếu vì lý do đó thì việc thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh công ty để mở địa điểm kinh doanh mới là điều tất yếu. 1.Chức năng kinh...
Đọc Thêm