Thẻ: THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

   Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được pháp luật quy định nghiêm ngặt về hình thức cũng như cách thức hoạt động. Trong công ty cổ phần, có nhiều cổ đông. Sau đây, Luật Á Châu và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về Cổ đông sáng lập.    Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, có thể hiểu rằng:    –...
Đọc Thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN

   Chào luật sư! Xin luật sư cho tôi biết thế nào là công ty cổ phần?    Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận câu hỏi của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin đưa ra giải đáp như sau: Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014:    Điều 110: Công ty cổ phần    1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:  ...
Đọc Thêm

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Luật doanh nghiệp 2014 ra đời đã đem theo nhiều điểm mới tiến bộ. Một trong số đó là việc đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp. Chỉ với một chiếc máy tính kết nối internet bạn có thể biết và thực hiện được các thủ tục thành lập công ty nói chung, thủ tục thành lập công...
Đọc Thêm

QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp...
Đọc Thêm

QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 2018
QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 2018

           Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác...
Đọc Thêm