Thẻ: thay đổi về thủ tục đăng ký doanh nghiệp

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÓ HIỆU LỰC TỪ 10/10/2018
NHỮNG THAY ĐỔI VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÓ HIỆU LỰC TỪ 10/10/2018

Ngày 23/8/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo Nghị định mới này, sẽ có một số thay đổi về thủ tục đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ 10/10/2018 như: – Bổ sung quy định: Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề...
Đọc Thêm