NHỮNG THAY ĐỔI VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÓ HIỆU LỰC TỪ 10/10/2018

Ngày 23/8/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Theo Nghị định mới này, sẽ có một số thay đổi về thủ tục đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ 10/10/2018 như:

– Bổ sung quy định: Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị ; thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trong nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ.

– Bổ sung quy định: Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng; chứng thực.

– Trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; không yêu cầu phải nộp bản sao Điều lệ hoặc tương đương khác của chủ sở hữu công ty; trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

– Bổ sung quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Theo đó, hồ sơ gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ khác tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trong 2 ngày làm việc.

– Bỏ quy định Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

 

Tin Liên Quan