Thẻ: thay đổi vốn điều lệ

THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, THAY ĐỔI TỶ LỆ VỐN GÓP
THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, THAY ĐỔI TỶ LỆ VỐN GÓP

  Quý doanh nghiệp đang có nhu cầu xin tư vấn về thủ tục thay đổi vốn doanh nghiệp. Trong bài viết này, Luật Á Châu xin đưa ra cho quý doanh nghiệp một số thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ,...
Đọc Thêm

CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP
CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

  CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP     Thay đổi vốn điều lệ là một vấn không xa lạ đối trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Phụ thuộc vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong từng thời kỳ (phát triển hay suy thoái) hoặc công ty, doanh nghiệp có sự chuyển nhượng, thêm hoặc...
Đọc Thêm

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHI THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHI THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

Thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần là việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ so với vốn đã đăng ký ban đầu. Khi thay đổi vốn điều lệ; bắt buộc phải thực hiện thủ tục thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Công ty Luật Á Châu xin cung cấp quý khách các thông...
Đọc Thêm

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN
THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 cho phép một số loại hình doanh nghiệp mới có thể giảm vốn điều lệ, đối với các loại hình doanh nghiệp đều có thể được giảm vốn điều lệ thì cũng chỉ được giảm theo tỷ lệ phần trăm nhất định. Đặc biệt điều kiện giảm vốn căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2018 tại thời...
Đọc Thêm