Thẻ: thu hồi giấy phép

CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ(CHẤM DỨT DỰ ÁN ĐẦU TƯ)
CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ(CHẤM DỨT DỰ ÁN ĐẦU TƯ)

1.Căn cứ pháp lý: – Luật Đầu tư năm 2014. – Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26 tháng 11 năm 2015 về hướng dẫn Luật Đầu tư. Căn cứ vào Luật Đầu tư năm 2014, các dự án đầu tư thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động theo khoản 1 Điều 48 sẽ bị cơ quan đăng ký đầu tư ra quyết định thu hồi...
Đọc Thêm

THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được thu hồi trong các trường hợp và theo trình tự, thủ tục Nghị định 55/2013/NĐ-CP và Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH quy định như sau: ACHAULAWHOTLINE: 19006250 I. Các trường hợp thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động: Điều 14 Nghị định 55/2013/NĐ-CP  quy định...
Đọc Thêm

CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

1.Căn cứ pháp lý: – Luật Đầu tư năm 2014. – Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26 tháng 11 năm 2015 về hướng dẫn Luật Đầu tư. Căn cứ vào Luật Đầu tư năm 2014.Các dự án đầu tư thuộc trường hợp :chấm dứt hoạt động theo khoản 1 Điều 48 sẽ bị cơ quan đăng ký đầu tư ra quyết định thu hồi...
Đọc Thêm