Thẻ: thuế môn bài

Thời hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập
Thời hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập

Thời hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập Khi tiến hành thành lập doanh nghiệp, bên cạnh thắc mắc đến các vấn đề về hồ sơ thủ tục liên quan đến việc nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư. Doanh nghiệp cũng có những điều thắc mắc liên quan tới các vấn...
Đọc Thêm

Thời hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập
Thời hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập

Thời hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập bao lâu ? Nộp thuế môn bài ở đâu ? Đây là điều mà nhiều doanh nghiệp đang thắc mắc, Á Châu sẽ giải đáp những thắc mắc ấy thông qua bài viết dưới đây. Lệ phí môn bài Theo điểm b khoản 1 điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài được...
Đọc Thêm

Các trường hợp miễn thuế môn bài
Các trường hợp miễn thuế môn bài

Các trường hợp miễn thuế môn bài Lệ phí môn bài hay trước đây gọi là thuế môn bài là một khoản thu mà doanh nghiệp và hộ kinh doanh phải nộp hằng năm. Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài. Quy định của pháp luật về thu lệ phí môn bài như sau: Các...
Đọc Thêm

KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ
KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

1. Trình tự thực hiện: Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế Chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo tháng); chậm nhất vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (đối với trường hợp khai...
Đọc Thêm

TRƯỜNG HỢP MIỄN THUẾ MÔN BÀI
TRƯỜNG HỢP MIỄN THUẾ MÔN BÀI

ACHAULAW Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Vậy trong trường hợp nào doanh nghiệp hay hộ  kinh doanh sẽ được miễn thuế môn bài. Sau đây, Luật Á Châu xin chia sẻ quy định về trường hợp miễn thuế môn bài như sau: Căn cứ...
Đọc Thêm