TRƯỜNG HỢP MIỄN THUẾ MÔN BÀI

ACHAULAW

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Vậy trong trường hợp nào doanh nghiệp hay hộ  kinh doanh sẽ được miễn thuế môn bài. Sau đây, Luật Á Châu xin chia sẻ quy định về trường hợp miễn thuế môn bài như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 139/2016-NĐ-CP

TRƯỜNG HỢP MIỄN THUẾ MÔN BÀI BAO GỒM:

-Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

-Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn cảu Bộ Tài chính.

-Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối

-Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân,  hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt  thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

-Điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử)

-Chi nhánh, văn phòng đại diện; hợp tác xã  chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.  Địa bàn miền núi được xác định theo quy định cảu Ủy ban Dân tộc.

ACHAULAW

Trên đây là quy định về Trường hợp miễn thuế môn bài. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

Tin Liên Quan