Thẻ: xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI ĐỂ XỬ LÍ XÂM PHẠM QUYỀN SHTT
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI ĐỂ XỬ LÍ XÂM PHẠM QUYỀN SHTT

Khi nhận thấy có nguy cơ xảy ra thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu tí tuệ gây ra, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 1.Các trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Khi khởi kiện hoặc sau khi khởi kiện, chủ thể quyền sở hữu...
Đọc Thêm