THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHANH NHẤT 2018

Thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên  là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ

và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

Ưu điểm loại hình công ty TNHH 2 thành viên

– Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi
số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn.
– Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau,
nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp.
– Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các
thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.
Với những ưu điểm đó, mô hình công ty TNHH hai thành viên được nhiều doanh nghiệp lựa chọn khi thành lập
mới doanh nghiệp, phù hợp với những công ty có quy mô nhỏ hoặc không có nhu cầu phát hành cổ phiếu để huy
động vốn.
Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ

QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty: Khi tiến hành thực hiện thủ tục thành lập công ty, cá nhân, tổ chức
thành lập doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung, giấy tờ sau đây.

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm:

1.   Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

2.   Dự thảo Điều lệ Công ty (được người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ

quyền ký từng trang);

3.   Danh sách thành viên

4.   Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy tờ chứng thực

cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong

nước) đối với thành viên sáng lập là cá nhân.

5.   Bản sao: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ

hoặc tài liệu tương đương khác. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một

trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với

công dân Việt Nam ở trong nước) của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với

thành viên sáng lập là pháp nhân.

6.   Các loại giấy tờ khác:

+   Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành,

nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

+   Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc

(Tổng giám đốc) và các cá nhân khác quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với Công ty đăng ký

kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).

Lưu ý: Trường hợp công ty ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức thành lập công ty thì phải có văn bản ủy quyền và

bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ kèm theo nội dung

 

Thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp sau khi làm thủ tục THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN:

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty xây dựng.Lưu ý: Nếu Quý khách hàng tự công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Khắc dấu và nộp hồ sơ thông báo mẫu con dấu của Công ty TNHH hai thành viên:

Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Tin Liên Quan