THỦ TỤC CÁP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TIỀN HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Tiền hóa chất công nghiệp là các hóa chất được sử dụng làm nguyên liệu, dung môi, chất xúc tiến trong sản xuất, nghiên cứu khoa học, phân tích, kiểm nghiệm, đồng thời là các hóa chất không thể thiếu trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành.

Chính vì thế, tiền hóa chất cũng có những chất có điều kiện và phải tiến hành xin cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu sản phẩm này. Vậy thủ tục liên quan tới vấn đề này như thế nào? Luật Á Châu xin cung cấp tới bạn đọc quy định này như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật Hóa chất năm 2007

Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định và hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Hóa chất.

1. Điều kiện tổ chức, cá nhân:

Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền hóa chất công nghiệp

Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu tiền hóa chất công nghiệp phải có Giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền hóa chất công nghiệp là điều kiện để thông quan khi xuất khẩu, nhập khẩu tiền hóa chất công nghiệp.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền hóa chất công nghiệp:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền hóa chất công nghiệp theo mẫu quy định tại Khoản 9 Điều 12 Nghị định 113/2017/NĐ-CP

– Bản sao giấy tờ về việc đăng ký thành lập đối với tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu.

– Bản sao hợp đồng hoặc một trong các tài liệu: Thỏa thuận mua bán, đơn đặt hàng, bản ghi nhớ, hóa đơn ghi rõ tên, số lượng tiền hóa chất công nghiệp.

– Báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, sử dụng tiền hóa chất công nghiệp của Giấy phép đã được cấp gần nhất đối với tiền hóa chất công nghiệp Nhóm 1.

3. Trình tự, thủ tục cấp phép:

– Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền  cấp phép.

Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền hóa chất công nghiệp

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền hóa chất công nghiệp. Mẫu Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền hóa chất được quy định tại Phụ lục VI của Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

 

4. Thời hạn cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất:

– Đối với tiền hóa chất công nghiệp Nhóm 1, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu được cấp cho từng lô xuất khẩu, nhập khẩu và có thời hạn trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp

– Đối với tiền hóa chất công nghiệp nhóm 2, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu có thời hạn trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý hoặc có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền hóa chất công nghiệp xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty TNHH Luật Á Châu để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất

Tin Liên Quan