THỦ TỤC GIA HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ MỚI NHẤT

Thủ tục gia hạn nộp hồ sơ khai thuế mới nhất
ACHAULAW

Luật Á Châu xin chia sẻ các quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cũng như gia hạn nộp hồ sơ khai thuế được thực hiện như thế nào?

1.Các trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Trường hợp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ khiến người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

2.Thời gian gia hạn nộp hồ sơ khai thuế:

-Kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế được gia hạn:

-Không quá ba mươi ngày đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế quý, khai thuế năm, khai thuế tạm tính, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế;

-Sáu mươi ngày đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế;

Thủ tục gia hạn nộp hồ sơ khai thuế mới nhất

ACHAULAW

3.Thủ tục gia hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế phải gửi đến cơ quan thuế văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn;

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế trả lời bằng văn bản cho người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Bài viết tham khảo:
CÁCH LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT

Kê khai thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Tin Liên Quan