TỔNG HỢP THỦ TỤC SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY CHÍNH XÁC NHẤT

Công ty Luật Á Châu cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn và dịch vụ thành lập doanh nghiệp

thành lập công ty trọ gói chuyên nghiệp với chất lượng và độ tin cậy cao nhất cùng các giải pháp sáng tạo, toàn

diện cho các vấn đề của doanh nghiệp. Chúng tôi đề cao sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa các bộ phận

nghiệp vụ trong công ty, nhằm phát huy tối đa các thế mạnh sẵn có về nguồn lực của công ty vì lợi ích của khách

hàng.

Thành lập công ty mới với nhiều thủ tục, nhưng sau thành lập doanh nghiệp sẽ phát sinh nhiều vấn đề cần phải

thực hiện. Biết được khó khăn của những người chủ doanh nghiệp mới thành lập. Luật Á Châu xin đưa ra một số

thủ tục cần bổ sung theo đúng quy định của cơ quan nhà nước.

Dịch vụ đăng ký thành lập công ty

 

Những điều cần làm sau khi thành lập công ty.

+Thủ tục đầu tiên cần làm sau khi thành lập công ty đó là “khắc dấu, thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu tại Phòng đăng ký kinh doanh để đăng tải thông tin trên Cổng thông tin

doanh nghiệp quốc gia, nhằm công khai mẫu dấu”

+Kê khai và nộp thuế môn bài.

Thời hạn nộp thuế môn bài: sau khi thành lập công ty phải kê khai nộp thuế môn bài theo mẫu 01 Thông tư

156/2013 và nộp thuế môn bài trong tháng thành lập. Nếu ngày thành lập là cuối tháng doanh nghiệp phải nộp trong

thời hạn là 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp, mức thuế môn bài: Sau khi

thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài nếu doanh nghiệp thành lập trước ngày 30 tháng 06

thì nộp cho cả năm và từ ngày 1 tháng 7 thì chỉ nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp là ½ năm.

– Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp: do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tiến hành. Hồ sơ

chuẩn bị đăng ký mở tài khoản ngân hàng bao gồm:

+ 01 bản công chứng “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”

+ 01 bản công chứng “Chứng minh nhân dân” của người đại diện pháp luật ghi trên giấp phép.

+ 01 bản công chứng “Thông báo về việc đăng tải thông tin con dấu doanh nghiệp”

+ Mang theo con dấu doanh nghiệp khi đến làm thủ tục

+ Đăng ký chữ ký số để nộp thuế điện tử và báo cáo thuế qua mạng Internet

+ Đăng ký nộp thuế điện tử từ một ngân hàng mà doanh nghiệp đã đăng ký mở tài khoản

+ Tiến hành nộp thuế môn bài, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh thể hiện trên

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tuy nhiên, nếu trên giấy chứng nhận không thể hiện thông tin này thì căn cứ

vào ngày ban hành giấy phép.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁ RẺ

Công ty thành lập mới cần thông báo với cơ quan thuế về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng:

– Sau khi thành lập công ty mới, công ty muốn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ ngay

sau khi có dấu pháp nhân doanh nghiệp phải nộp (mẫu 06/GTGT) gửi cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp, trong thời

hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký thuế, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,

hoặc thông báo mã số thuế.

– Các loại hình công ty mới thành lập, hợp tác xã mới thành lập nếu có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn

bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh đều có thể

được đăng ký sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Đây là điểm mới của Thông tư số

119/2014/TT-BTC (Thông tư 119) quy định về cải cách và đơn giản thủ tục hành chính về thuế có hiệu lực kể từ

ngày 01/09/2014.

Kê khai tài khoản doanh nghiệp mới thành lập với cơ quan quản lý thuế:

– Sau khi thành lập doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp phát sinh mở tài khoản tại ngân hàng doanh nghiệp có nghĩa

vụ thông báo, kê khai các tài khoản mới mở với cơ quan thuế theo mẫu số 08 qui định tại thông tư số 156/2013 do

Bộ Tài Chính ban hành ngày 06/11/2013. Doanh nghiệp phải kê khai trong thời hạn là 10 ngày kể từ ngày tài khoản

được mở. Quá thời hạn 10 ngày doanh nghiệp chưa thông báo sẽ bị phạt vi phạm theo qui định pháp luật quản lý

thuế.

Kê khai nộp thuế qua mạng đối với doanh nghiệp mới thành lập công ty:

– Sau khi doanh nghiệp thành lập tại các địa bàn có hạ tầng cơ sở và công nghệ thông tin phát triển doanh nghiệp

phải đăng ký kê khai và nộp thuế qua mạng. Doanh nghiệp có trách nhiệm liên hệ với cơ quan thuế để nộp công

văn đề nghị kê khai thuế qua mạng. Đồng thời doanh nghiệp có trách nhiệm liên hệ với đơn vị có chức năng để mua

chữ ký số và phần mềm kê khai thuế qua mạng theo qui định của pháp luật hiện hành.

Kê khai thuế hàng tháng, hàng quý và báo cáo tài chính năm:

– Trong mọi trường hợp dù không phát sinh chi phí và doanh thu, thu nhập chịu thuế doanh nghiệp mới thành lập

vẫn phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, báo

cáo tài chính theo đúng qui định cụ thể như sau:

– Doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính sẽ nộp Thuế giá trị gia tăng theo tháng và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ hạn chế chuyển giao

Thời hạn nộp các loại tờ khai – thành lập công ty:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh

nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10, kể từ ngày phát

sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Sau khi doanh nghiệp thành lập – thành lập công ty, các thành viên công ty, cổ đông doanh

nghiệp phải thực hiện góp vốn vào tài khoản doanh nghiệp (tài khoản doanh nghiệp đã đăng

ký với cơ quan thuế theo mẫu 08) đối với số vốn, cổ phần cam kết góp theo tỷ lệ ghi nhận

trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo thời hạn như sau:

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập:

+ Các thành viên công ty phải góp vốn đầy đủ, đúng tiến độ đã cam kết trong danh sách thành viên công ty. Nếu

việc góp vốn được thực hiện nhiều hơn một lần, thời hạn góp vốn lần cuối của mỗi thành viên công ty không vượt

quá 36 tháng, kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Đối với công ty cổ phần mới thành lập:

+ Các cổ đông công ty có trách nhiệm trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký

doanh nghiệp, cổ đông đã đăng ký mua cổ phần phải góp đủ vốn theo tỷ lệ ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký

doanh nghiệp.

Tin Liên Quan