ĐIỀU KIỆN KINH DOANH MŨ BẢO HIỂM

Như các bạn biết, hiện nay khi sử dụng phương tiện xe gắn máy ai cũng phải đội mũ bảo hiểm.

Với lượng dân số hơn 90 triệu dân thì việc sản xuất và bán mũ bảo hiểm có một thị trường rộng mở.

Chính vì thế, hôm nay Luật Á Châu chúng tôi xin cung cấp điều kiện sản xuất và kinh doanh mũ bảo hiểm.

1. Điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng:

+ Áp dụng đáp ứng các yêu cầu quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001.

– Có tối thiểu 01 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng:

+ Chuyên ngành khoa học, kỹ thuật trở lên

+ Được ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

– Cơ sở vật chất, kỹ thuật:

+ Nhà xưởng

+ Địa điểm sản xuất phải có địa chỉ cụ thể, rõ ràng;

+ Có diện tích mặt bằng để lắp đặt trang thiết bị sản xuất, kiểm tra chất lượng.

– Trang thiết bị sản xuất:

+ Trang thiết bị của dây chuyền sản xuất phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật;

để sản xuất mũ bảo hiểm có chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

– Tiêu chuẩn công bố áp dụng, bao gồm:

+ Thiết bị ép (đúc/đùn) và khuôn mẫu phù hợp để sản xuất vỏ mũ;

+ thiết bị ép (đúc) và khuôn mẫu phù hợp để sản xuất lớp hấp thụ xung động (mút xốp);

+ thiết bị dập (tán) đinh tán (dùng để ghép các cụm chi tiết);

+ hoặc thiết bị đồng bộ đáp ứng yêu cầu của các thiết bị nêu tại điểm này.

– Trang thiết bị kiểm tra chất lượng:

+ Có phòng thử nghiệm hoặc thuê của tổ chức, doanh nghiệp khác, đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng của mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

– Phòng thử nghiệm phải có năng lực đáp ứng yêu cầu quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025.

2. Nhập khẩu và phân phối mũ bảo hiểm

a) Điều kiện nhập khẩu mũ bảo hiểm

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Phải thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,

  đối với mũ bảo hiểm nhập khẩu trước khi thông quan.

b) Điều kiện phân phối mũ bảo hiểm

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; là hộ kinh doanh, hộ gia đình đã đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

– Các đại lý, cửa hàng bán lẻ mũ bảo hiểm:

+ Phải có địa điểm cụ thể và địa chỉ rõ ràng;

+ Phải có biển hiệu ghi rõ đại lý hoặc cửa hàng bán lẻ mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, được gắn hoặc treo tại vị trí mặt trước bên ngoài của Đại lý hoặc Cửa hàng ở vị trí dễ quan sát.

 

Mời các bạn tham khảo:

Xin cấp phép giấy phép con

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI CÔNG NGHỆ HẠN CHẾ CHUYỂN GIAO

Thủ tục cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền hóa chất công nghiệp

Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng

 

Tin Liên Quan