THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ CÁ THỂ

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

  1. Trình tự thực hiện:
    a) Đối với cá nhân, tổ chức

– Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình tự lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc  đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện để được cung cấp hồ sơ, tư vấn hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có yêu cầu).

– Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

– Nhận phiếu hẹn trả kết quả.

– Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận một cửa của UBND
b) Đối với Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện

– Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ của cá nhân, đại diện hộ gia đình từ bộ phận một cửa của UBND cấp huyện chuyển đến.

– Trả kết quả giải quyết cho cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình về bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

  1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
    a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu)

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản chính)

– Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu hoặc Giấy đăng ký tạm trú của cá nhân xin đăng ký kinh doanh.

– Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình(nếu có)

– Bản sao công chứng văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu có)
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


3. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
4. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính – Kế hoạch
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch
d) Cơ quan phối hợp: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận
5. Lệ phí:

– Tên: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Mức lệ phí: 20.000 đồng/1 lần cấp

– Tên: Lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

– Mức phí: 10.000 đồng/1 lần cung cấp
6. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trường hợp kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề, cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình phải có chứng chỉ hành nghề

Trường hợp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định phải có văn bản xác nhận vốn của cơ quan có thẩm quyền

Tin Liên Quan