ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN VÀ XỬ LÝ CÁC CỔ PHẦN ĐƯỢC MUA LẠI

   Chào luật sư, mong luật sư cho tôi biết về điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được công ty cổ phần mua lại.

   Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận câu hỏi của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau:

   1. Căn cứ pháp lý

   – Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

   2. Nội dung tư vấn

   Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, có thể hiểu rằng:

   – Công ty cổ phần là công ty trong đó vốn do các thành viên góp vào được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

   – Người sở hữu cổ phần của công ty được gọi là cổ đông. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03

   – Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mình góp vào.

điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại
thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

   Điều 131 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   1. Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

   2. Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này được coi là cổ phần chưa bán theo quy định tại khoản 4 Điều 111 của Luật này. Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

   3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy cổ phiếu gây ra đối với công ty.

   4. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.

   Công ty thanh toán cổ phần được mua lại theo yêu cầu của cổ đông (Điều 129) hoặc theo quyết định của công ty (Điều 130). Việc thanh toán này chỉ xảy ra nếu sau khi thanh toán, công ty vẫn đảm bảo được việc chi trả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản.

   Cổ phần mua lại được coi là cổ phần chưa bán. Công ty đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh. Cổ phần đã mua lại có thể được chào bán.

   Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu được mua lại phải bị tiêu hủy.

điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại
hoàn trả thanh toán

   Trường hợp việc trả thanh toán trái với quy định tại Điều 131 thì các cổ đông phải hoàn trả lại số tài sản đã nhận theo quy định tại Điều 133 của Luật này

   Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại khoản 1 Điều 131 của Luật này hoặc trả cổ tức trái với quy định tại Điều 132 của Luật này thì các cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận; trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho công ty thì tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.

   Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

   Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan