CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÌNH CHỈ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Thị trường chứng khoán phát triển sôi động và đa dạng là tín hiệu tốt cho một nền kinh tế đang phát triển. Đây là ngành nghề kinh doanh nhiều rủi ro tuy nhiên lại mang đến lợi nhuận lớn và lâu dài nên được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Vậy khi doanh nghiệp chào bán chứng khoán ra công chúng, có khi nào việc chào bán này bị đình chỉ hoặc hủy bỏ không, cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết? Mời bạn đọc quan tâm tham khảo bài viết sau:

điện thoại 19006250

Cơ quan có thẩm quyền đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chứng:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các trường hợp sau đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chứng

  • Khi phát hiện hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có những thông tin sai lệch, bỏ sót nội dung quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư và gây thiệt hại cho nhà đầu tư;
  • Việc phân phối chứng khoán không thực hiện đúng quy định tại Điều 21 của Luật này.

Thời gian thi hành:

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bị đình chỉ, tổ chức phát hành phải công bố việc đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng theo phương thức quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật này và phải thu hồi các chứng khoán đã phát hành nếu nhà đầu tư có yêu cầu, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày có thông báo hủy đình chỉ, tổ chức phát hành phải công bố việc hủy đình chỉ theo phương thức quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật này.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng tối đa là sáu mươi ngày.

điện thoại 19006250

Hủy đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng:

Khi những thiếu sót dẫn đến việc đình chỉ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng được khắc phục, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra văn bản thông báo hủy đình chỉ và chứng khoán được tiếp tục chào bán.

Bài viết tham khảo:

Điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Đăng kí đầu tư

Tin Liên Quan