ĐIỀU KIỆN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán rộng mở không chỉ thu hút các nhà đầu tư, các bên doanh nghiệp muốn thu hút đầu tư mà thu hút cả 1 lượng lao động không hề nhỏ. Tuy nhiên, muốn làm việc trong môi trường này, tùy vị trí nhất định, người lao động được yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Vậy điều kiện nào để có chứng chỉ này mời bạn đọc tham khảo bài viết sau:

1. Điều kiện với cá nhân 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

b) Có trình độ đại học; có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

c) Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức; đối với người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về thị trường chứng khoán hoặc những người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài thì chỉ cần thi sát hạch pháp luật về chứng khoán của Việt Nam.

2. Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán:

a) Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương nơi cá nhân đó cư trú;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

3. Hồ sơ đối với người nước ngoài đủ điều kiện

a) Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch kèm theo bản sao Hộ chiếu;

c) Bản sao chứng chỉ chuyên môn hoặc tài liệu chứng minh đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài.

4. Thời gian xử lý

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản.

5. Giá trị Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ có giá trị khi người được cấp chứng chỉ làm việc tại một công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ và được công ty đó thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

6. Trách nhiệm với cơ quan nhà nước

Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn hai ngày, kể từ ngày người được cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán không còn làm việc cho công ty của mình.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Thủ tục đăng ký chào bán chứng khoán tại nước ngoài

Đăng kí đầu tư

Tin Liên Quan