CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

1. Các trường hợp chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài:

– Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài.

– Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.

– Khi hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập văn phòng Đại diện. Mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn. Thì văn phòng đại diện sẽ chấm dứt hoạt động.

Theo quy định tại Nghị định 07/2016/NĐ-CP. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm. Nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh. Hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài quy định thời hạn.

– Trường hợp khi hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn. Thì khi đó văn phòng đại diện cũng sẽ chấm dứt hoạt động.

– Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện gồm:

2. Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện:

Đối với thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài được chia làm 2 bước chính:

Bước 1: Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý (thường là cục thuế cấp tỉnh, thành phố nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở)

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

– Tờ khai chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

– Văn bản chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện với các lý do ở trên.

Sau khi thực hiện xem xét và giải quyết toàn bộ các nghĩa vụ sẽ nhận được xác nhận đóng mã số thuế của cơ quan thuế.

Bước 2: Thực hiện trả dấu tại cơ quan công an PC64 thuộc công an tỉnh thành phố. Do dấu của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài do công an quản lý nên sẽ cần thực hiện trả dấu. Thủ tục trả dấu xem tại bài viết Thủ tục trả dấu cho cơ quan công an.

Bước 3: Thực hiện giải thể văn phòng đại diện tại Sở Công Thương. Đơn vị chuẩn bị các hồ sơ sau:

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký, trừ trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

– Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Cơ quan cấp Giấy phép. (Đối với trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định này).

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán. Gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.

– Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Nơi nộp hồ sơ: nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện trực tiếp. Hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

(nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Sở Công Thương.

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc.

Lưu ý:

– Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

– Thủ tục này không áp dụng cho thương nhân nước ngoài có trụ sở trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu kinh tế.

 

Tin Liên Quan