DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài thường là rất phức tạp, nhiều thủ tục và hồ sơ. Nhưng với Việt Tín điều đó không phải quá khó, các doanh nghiệp muốn giải thể hãy liên hệ tới LUẬT Á CHÂU để được tư vấn trực tiếp và thay mặt bạn chúng tôi hoàn thành mọi thủ tục hồ sơ giúp đẩy nhanh tiến độ giải thể và bạn không phải lo lắng cho hồ sơ.

Sau đây chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin hữu ích cho việc giải thể của quý vị; và hy vọng được hợp tác với quý vị trong thời gian sớm nhất có thể.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh); Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần); chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể doanh nghiệp; Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp (nếu có)

Lưu ý: Quyết định giải thể phải có các nội dung chủ yếu như sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; lý do giải thể; Thời hạn; thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ; thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

  • Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; số Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư; ngày cấp; nơi cấp
  • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (phụ lục II-24 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
  • Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư
  • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội
  • Giấy xác nhận của cơ quan Thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế
  • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết
  • Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu

Lưu ý: Doanh nghiệp nộp kèm các văn bản của Cục thuế; Tổng cục Hải quan và Bảo hiểm xã hội Thành phố xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm các loại.

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện; thì kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.

Quy trình và thủ tục giải thể

  • Số lượng hồ sơ nộp:  01 bộ hồ sơ gốc được đóng thành quyển
  • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đầu tư nước ngoài của Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/ thành phố
  • Thời gian có thông báo giải thể kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 7 ngày làm việc

LƯU Ý:

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua; quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh; tất cả các chủ nợ, người có quyền; nghĩa vụ và lợi ích liên quan; người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

Trong trường hợp; Nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức; cá nhân khác làm thủ tục đầu tư thì khi nộp hồ sơ tại Sở KHĐT phải xuất trình Giấy CMND/hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp và Văn bản ủy quyền.

Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt; và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.

 

Tin Liên Quan