Thẻ: công ty cổ phần

ƯU/ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
ƯU/ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Hiện nay, một trong những loại hình doanh nghiệp được lựa chọn hàng đầu là CÔNG TY CỔ PHẦN. Vậy câu hỏi đặt ra là “Công ty cổ phần có những ưu/nhược điểm gì?”. Sau đây, Luật Á Châu sẽ giải đáp câu hỏi trên để các bạn hiểu rõ hơn và có sự lựa chọn đúng đắn cho mình. Trước tiên,  ta cần phải...
Đọc Thêm

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 2TV SANG CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 2TV SANG CÔNG TY CỔ PHẦN

Chuyển đổi từ Công ty TNHH 2 thành viên sang Công ty Cổ phần là hình thức chuyển đổi khá phổ biến. Trong bài viết này, Á Châu Law sẽ cung cấp thông tin về thủ tục thay đổi loại hình từ Công ty TNHH 2 thành viên sang Công ty cổ phần. Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP...
Đọc Thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN

   Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay, nhận được nhiều sự lựa chọn thành lập doanh nghiệp mới. Vậy nên “Công ty cổ phần là gì ?”. Sau đây Công ty Luật Á Châu xin trình bày vấn đề Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014.    Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp...
Đọc Thêm

PHÂN BIỆT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BIỆT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

   Chào Luật sư!Xin Luật sư cho tôi hỏi sự khác nhau giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên với Công ty cổ phần?    Chào bạn! Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Sau đây Luật Á Châu xin giải đáp câu hỏi của bạn như sau.    1.Căn cứ pháp lý:    -Điểm a,b Khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp...
Đọc Thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG

                                                  công ty cổ phần đại chúng KHÁI NIỆM Theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010 khái niệm về công ty đại chúng như sau: Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây: Công ty đã thực hiện chào...
Đọc Thêm

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị! Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu của bạn, đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau: 1.Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. 2.Nội dung tư vấn Hội...
Đọc Thêm

NHIỆM KỲ VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Luật sư cho tôi biết nhiệm kỳ và số lượng thành viên hội đồng quản trị là bao nhiêu Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau 1.Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 2.Nội dung tư vấn Hội đồng...
Đọc Thêm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chào luật sư, xin luật sư cho tôi biết thêm về Hội đồng quản trị. Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau: 1.Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 2.Nội dung tư vấn Hội đồng quản trị là một...
Đọc Thêm

YÊU CẦU HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
YÊU CẦU HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực như thế nào và khi nào thì nó bị hủy bỏ? Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau 1.Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực...
Đọc Thêm