Thẻ: công ty cổ phần

Vấn đề pháp lý khi thành lập công ty cổ phần

            Điều kiện thành lập           – Cá nhân tổ chức không thuộc trường hợp cấm theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.           – Đối với thành lập công ty cổ phần, phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập, không hạn chế số cổ đông tối đa.          ...
Đọc Thêm

THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần có thể thay đổi vốn điều lệ bằng các cách như: Phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đăng ký giảm vốn điều lệ. Để thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ; công ty cổ phần cần thực hiện những bước sau đây: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ – Thông báo thay đổi nội dung...
Đọc Thêm

QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 2018
QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 2018

           Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác...
Đọc Thêm

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN-THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN-THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Thủ tục mở công ty cổ phần nhanh chóng và hiệu quả là những tiêu chí được các chủ thể ưu tiên hàng đầu . Với những thủ tục  phức tạp như hiện nay sẽ làm khách hàng mất rất nhiều thời gian. Do vậy, để đẩy nhanh quá trình này, khách hàng nên tìm hiểu trước  các điều kiện thành lập công ty cổ phần là...
Đọc Thêm