HỒ SƠ GIẢI THỂ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Theo Nghị định 102/2010/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 139/2007/NĐ-CP; Nghị định 43/2010/NĐ-CP và Thông tư 14/2010 thì không có ” Quyết định giải thể chi nhánh” mà chỉ có “Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh/ Văn phòng đại diện”.

1. Hồ sơ giải thể chi nhánh công ty cổ phần

-Chi nhánh công ty cổ phần muốn giải thể cần làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm các loại giấy tờ sau:

Thông báo về việc giải thể chi nhánh
Quyết định của công ty về giải thể chi nhánh hoặc Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, trong đó bao gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ đóng bảo hiểm xã hội.
Danh sách người lao động và quyền lợi người lao động trong thời điểm hiện tại
Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh
Con dấu công ty
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh
Số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng.

2. Trình tự thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần tại hà nội

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ giải thể công ty cổ phần tại hà nội

– Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

– Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ giải thể công ty cổ phần tại hà nội

+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ giải thể công ty cổ phần tại hà nội:

+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại bộ phận “một cửa”.

Bài viết tham khảo:

Liên hệ ngay tới LUẬT Á CHÂU để được tư vấn hoàn toàn miễn phí !

Tin Liên Quan