PHÂN BIỆT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

   Chào Luật sư!Xin Luật sư cho tôi hỏi sự khác nhau giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên với Công ty cổ phần?

   Chào bạn! Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Sau đây Luật Á Châu xin giải đáp câu hỏi của bạn như sau.

   1.Căn cứ pháp lý:

   -Điểm a,b Khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014

   -Khoản 3 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014

   -Khoản 3 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014

   -Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2014

   -Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014

   2. Phân biệt qua các tiêu chí sau:

   a) Số lượng thành viên (cổ đông):

   -Công ty TNHH 1 thành viên: Có một thành viên là chủ sở hữu công ty.Thành viên này có thể là tổ chức hoặc cá nhân.

   -Công ty cổ phần: Số lượng tối thiểu là 3 cổ đông và không giới hạn số cổ đông tối đa.

   b) Vốn góp:

   -Công ty TNHH 1 thành viên: Vốn điều lệ không được chia.

   -Công ty cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

   c) Người quản lí:

   -Công ty TNHH 1 thành viên: Chủ tịch công ty.

   -Công ty cổ phần: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác. Không phải mọi cổ đông đều có quyền quản lý công ty.

   d) Huy động vốn:

   -Công ty TNHH 1 thành viên: Không được phát hành cổ phần.

   -Công ty cổ phần: Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

   e) Cơ cấu tổ chức:

   -Công ty TNHH 1 thành viên:

   +Do tổ chức làm chủ sở hữu quản lí và hoạt động theo một trong hai hai mô hình sau đây:

  • Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;
  • Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

   +Do cá nhân làm chủ sở hữu thì có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

   -Công ty cổ phần: hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

  • Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;
  • Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan