QUYẾT ĐINH CÔNG NHẬN HẠNG SAO CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Có rất nhiều người hay gọi khách sạn 5 sao, 4 sao, 3 sao,… nhưng ít ai biết được dựa vào đâu mà nó lại được gọi như vậy. Dưới đây

Luật Á Châu xin được giải thích với khách hàng về quyết định công nhận hạng sao đối với cơ sở lưu trú du lịch.

1.Các dịch vụ lưu trú được công nhận

Các khách sạn, làng du lịch; biệt thự du lịch; Căn hộ du lịch; bãi cắm trại du lịch; nhà ở du lịch; nhà ở có phòng trọ cho khách du lịch;

Quyết định công nhận hạng sao cơ sở lưu trú du lịch

2. Hồ sơ đăng ký gồm

– Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định.

– Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

– Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL;

– Bản sao có giá trị pháp lý:

+Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;

+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;

+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);

– Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.

-. Hồ sơ đăng ký hạng từ 1 đến 5 sao hoặc hạng cao cấp, ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1.1 mục 1 Phần III Thông tư 88/2008/TT-

BVHTTDL, thêm bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân,

buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

Quyết định công nhận hạng sao cơ sở lưu trú du lịch

3. Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở đăng ký kinh doanh gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa thể thao và du lịch để được thẩm định và đánh giá đúng hạng sao sao

cho phù hợp

Bước 2: Sở văn hóa thể thao và du lịch tiếp nhận hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch.

Đối với hạng sao từ 3 sao trở lên hồ sơ sẽ được chuyển qua cho Tổng cục du lịch

Thời gian giải quyết

-01 tháng làm việc (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định)

– 02 tháng làm việc (Tổng cục Du lịch ra Quyết định)

Tin Liên Quan