THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH

Bạn đang muốn tìm hiểu các quy định của pháp luật về thủ tục thay đổi thành viên. hay bạn muốn thay đổi thành viên hợp danh nhưng bạn đang không biết cần chuẩn bị gì và các thủ tục thì thực hiện như thế nào và ở đâu? vậy hãy tham khảo bài vết sau để được những thông tin hữu ích nhất

Để tìm hiểu về thủ tục thay đôỉ thành viên hợp danh, trước hết chúng ta cần hiểu thành viên hợp danh là gì, Theo đó đây là những thành viên bắt buộc phải có trong công ty hợp danh với số lượng tối thiểu là hai thành viên. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có cùng trình độ chuyên môn, là những người quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty cả về mặt pháp lí và thực tế, chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới trong quá trình hoạt động của công ty.

CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH

Theo pháp luật doanh nghiệp hiện hành thì việc thay đổi thành viên có thể thuộc các trường hợp sau đây:

Một là, chấm dứt tư cách thành viên hợp danh do:

  • Tự nguyện rút vốn khỏi công ty
  • Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
  • Bị khai trừ khỏi công ty;
  • Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Đối với các trường hợp thay đổi thành viên do chấm dứt tư cách thành viên, tại luật doanh nghiệp 2014 đã quy định các trường hợp cụ thể và rất rõ ràng.

Hai là, Tiếp nhận thành viên mới

Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.

Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác.

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

Để thực hiện thủ tục thay đổi thành viên hợp danh, cần phải thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ thay đổi thành viên hợp danh bao gồm:

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi thành viên hợp danh

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp đã đăng ký.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết thông qua gmail của người nộp. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bước 3: Nhận kết quả.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty hợp danh có thay đổi thành viên hợp danh nếu đầy đủ hồ sơ.

Để thực hiện các thủ tục thay đổi thành viên hợp danh một cách nhanh nhất và hiệu quả. Hãy liên hệ với CÔNG TY LUẬT Á CHÂU chúng tôi để được tư vấn miễn phí và tham khảo các gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói giá rẻ.

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 19006250

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Hồ sơ thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Tin Liên Quan